Jonas Nobel

Jonas Nobel (f. 1970) är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och bor och verkar i Stockholm. Han är en del av arkitektur- och designbyrån Uglycute som verkar i mötet mellan konst, design och arkitektur. Utmärkande för hans konstnärskap är att han arbetar på ett sätt som kopplar ihop historia med nutid. När det gäller offentliga verk så menar han att det är medborgarnas konst och att det då ligger på konstnären att förklara och förankra konsten. Snarare än platsspecifik konst gör han platsförankrade verk.

Konstverk:
Haninge kommuns geologiska historia

close-icon