Till innehållet

Inspiration

För många av oss som slöjdar är bilder en ständig källa till inspiration. Vi ser vad andra har gjort för länge sedan eller gör just nu. Genom bilderna hittar vi nya sätt att göra saker på och får fler ingångar till vårt eget skapande. Många dokumenterar ständigt nya former, tekniker och arbetssätt genom att fotografera istället för att föra minnesanteckningar

Här samlar vi in inspirationsmaterial från olika delar av slöjdområdet. Vi kommer också att dela med oss av bilder från olika kampanjer som vi genomför under #delaslöjd.

Vad inspireras du av och vad skulle du vilja se mer av?

Mejla oss på: hemslojd@stockholmslansmuseum.se

close-icon