Till innehållet

#icoronatider

Insamlingen fortsätter

Under våren 2020 startade #icoronatider. Stort tack till dig som bidrog med bilder och berättelser! Under hösten och vintern har smittan tagit fart igen. Vi lever med strikta restriktioner och hela livet, vardagslivet och samhället påverkas på olika sätt.

Återigen uppmanar vi dig att bidra med dina tankar och upplevelser. Hur känns det efter att ha levt med coronapandemin under ett helt år? Hur är det att röra sig ute i samhället eller hör du till dem som sitter hemma mest hela tiden? Hur har covid-19 påverkat ditt liv? Genom att skriva om dina upplevelser i den uppföljande frågelistan sparas din berättelse för eftervärlden i museets arkiv. Det spelar ingen roll om du deltog i våras eller inte, alla svar är välkomna.

Frågelista för allmänheten

Frågelista för allmänheten på lättläst

Under hela pandemin har människor bidragit med fotografier som berättar om hur livet påverkats av covid-19. Nu har pandemin gått in i en ny fas när vaccinationerna påbörjats. Fortsätt gärna att fotografera och låt dina bilder bli en del av vår gemensamma historia. Ladda upp dina bilder i appen Samtidsbild och tagga dem #icoronatider. Appen finns på App Store och Google Play.

Samtidsbild

 

Vård- och omsorgspersonal skriver historia

Tillsammans med Stadsmuseet Stockholm stad startade vi en insamling under våren 2020. Vi ville höra berättelsen från dig som arbetar inom vård-och omsorg. Dina erfarenheter är ovärderliga tidsdokument som breddar bilden och förståelsen om smittan och vad den gör med människor som lever allra närmast den. Stort tack till dig som bidrog i våras!

Nu har en tid gått, och pandemin har tagit fart igen. Vi vänder oss nu än en gång till dig som jobbar inom vård och omsorg med en uppföljande frågelista. Kanske har dina upplevelser, känslor och tankar kring din arbetssituation förändrats? Genom att svara på frågelistan blir ditt bidrag en del av den historiska berättelsen om vår tid. Alla är välkomna att bidra, både du som fyllde i frågelistan som kom i våras, och du som inte gjorde det.

Materialet bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Frågelista för vård- och omsorgspersonal

 

 

close-icon