Till innehållet

#icoronatider

Vård- och omsorgspersonal skriver historia

Tillsammans med Stadsmuseet Stockholm stad startar vi nu en insamling. Vi vill höra berättelsen från dig som arbetar inom vård-och omsorg. Dina erfarenheter är ovärdeliga tidsdokument som breddar bilden och förståelsen om smittan och vad den gör med människor som lever allra närmast den.

Skriv om dina upplevelser, känslor och tankar kring din arbetssituation i vår frågelista, så att de sparas som en del av den historia som eftervärlden kommer berätta om vår tid.

Materialet bevaras för framtida generationer och kan komma att användas i utställningar, publikationer och till forskning.

Frågelista för vård- och omsorgspersonal>

 

#ICORONATIDER

Under våren eller så länge pandemin fortsätter pågår vår insamling #icoronatider. Här har du möjlighet att bidra med dina tankar och upplevelser. Är du fast hemma med videomöten och karantängympa? Eller är du en av dem som måste gå till jobbet eller som varje dag applåderar en minut för att tacka sjukvården? Hur påverkas du av covid-19?

Har du fotograferat och delat bilder på sociala medier som på något sätt beskriver den pågående pandemin? Tycker du om att skriva, eller vill du göra både och?

Genom att skriva om dina upplevelser i frågelistan sparas din berättelse för eftervärlden i museets arkiv. Frågorna finns också på lättläst. Ladda upp dina bilder från sociala medier i appen Samtidsbild och tagga dem #icoronatider. Appen finns på App Store och Google Play

Frågelista för allmänheten>

Frågelista för allmänheten på lättläst>

Ladda upp appen Samtidsbild>

 

close-icon