Sök
Till innehållet

FAKE NEWS – Hyr vår utställning

Utställningen Fake news har producerats av Stockholms läns museum och visades på museet hösten 2017. Den var välbesökt och fick ett stort medialt utrymme i bland annat Dagens nyheter, Radio Stockholm och TV 4. Nu har utställningen omarbetats för visning på bibliotek, kulturhus och museer runt om i Sverige.

Utställningen diskuterar ämnet utifrån fyra olika ämnen:

Skolan och historieskrivningen
Med hjälp av stereotyper som förmedlats i skolmaterial och på museer diskuterar vi bildernas makt över oss och fråga varför vi har så svårt att bryta oss loss ifrån dem.

Den globala klimatförändringen
Världens havsnivåer stiger och hotar att dränka stora landområden. Exakt hur mycket vet vi med säkerhet inte och förödelsen beror på hur vi lyckas förändra vårt beteende och begränsa våra utsläpp av växthusgaser. Även Sverige påverkas av de höjda havsnivåerna. Trots det väljer vi att bygga nya bostäder i vattennära lägen.

Miljonprogrammet i media och fiktion
Bostadsområden som byggdes under miljonprogrammet har pekats ut som problematiska, förknippats med brinnande bilar, utanförskap och kriminalitet. Inte minst har massmedierna bidragit till att skapa denna ensidiga bild som många av oss bär med sig och påverkas av.

Internets inflytande över våra demokratiska rum
Internet har gjort världen mindre och information om den lättare att nå. Samtidigt har det blivit allt svårare att märka vad som är rätt och vad som är fel. Är begrepp som faktoid, filterbubblor, sökalgoritmer, faktaresistens och ekokammare tecken på att något dramatiskt har hänt eller är de bara nya ord för samma gamla kamp om makten över kunskapen, sanningen och tolkningsföreträdet? Och hur ska vi i så fall hantera dem?

Omfång: Utställningen kräver en yta om minst 20 m2 och består av fyra olika stationer som innehåller texter, ljud och film samt ett bord med föremål.

Teknik: Fem mediaspelare med tillhörande skär- mar, fem hörlurar samt fyra läsplattor.

Bokning: Utställningen är tillgänglig för bokning från och med med april 2018.

Pris: 10 000 kr + moms. ex. frakt för 6 veckor.

Info: Annelie Kurttila, enhetschef Publik och kunskap,
annelie.kurttila@stockholmslansmuseum.se, 076-526 94 40.

close-icon