Helga Henschen

Helga Henschen, 1917—2002, var en mångsidig konstnär. Hon skulpterade, tecknade, målade och skrev dikter. Som en röd tråd genom hennes konstnärskap löper engagemanget för djur och natur, fred och rättvisa. Hon utbildade sig vid Konstakademin mellan 1940 och 1945 och medverkade i flera separatutställningar. Hon har också gjort flera offentliga verk, bland annat i Tensta tunnelbanestation.

Konstverk:
Daphne

close-icon