Handledningar för lärare

Vill du som lärare visa konst och kulturmiljöer i länet? Här finns handledningar som förhoppningsvis kan hjälpa dig på traven! Än så länge handlar det om platser i Täby, Botkyrka och Österåker och även en handledning om den medeltida målaren Albertus Pictor vars målningar finns i kyrkor i flera av länets kommuner.

Täby kyrka, jag spelar dig matt av Albertus Pictor.

Genom projektet Stockholm region Unstraight har vi arbetat för att uppmärksamma berättelser och platser i Stockholms län som är och har varit betydelsefulla för hbtq-communityt, för att på så sätt göra dessa till en del av den allmänna historieskrivningen.

Är du intresserad av en handledning för att kunna använda dig av kulturarvet i lärandet? Kontakta oss gärna så kan vi diskutera fram ett upplägg.

Inriktning offentlig konst: rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Inriktning arkeologi/kulturarv: daniel.sahlen@stockholmslansmuseum.se

Albertus minikatalog

Lärarhandledning Biskopstuna

Lärarhandledning Offentlig konst i Botkyrka kommun

Lärarhandledning Offentlig konst i Täby kommun

Lärare om handledningen Offentlig konst i Täby kommun:
”Verkligen bra att den riktar sig till alla. Sambanden att arbeta ämnesintegrerat syns väl. Jag som bildlärare ser även möjligheter att arbeta tematiskt med klasslärare. Bra att ha information om konstverken på ett ställe – smidigt. Jag blir sugen på att använda den. Bra struktur. Jag gillar även hur frågorna är formulerade, tex uppmana, berätta för någon som inte kan se vad du ser, hur det låter – använda olika sinnen.”
/Carolina Morell lärare på Midgårdsskolan

”Jag tycker att handledningen är välinformerad och trevlig. Det är bra att det finns konst på ”hemmaplan” i vår egen kommun och att vi inte alltid behöver åka iväg in till Stockholm.”
/Marie Strand Bildlärare på Midgårdsskolan

Lärarhandledning Runriket

Lärarhandledning Stockholm Region Unstraight

close-icon