Handkraft – ja tack!

En utställning om ungas slöjd och hantverk i en konsumtionstrött värld

Vandringsutställningen ”Handkraft? -ja tack!” handlade om att tankarna och förhållningssättet bakom föremålen är viktigare än föremålen i sig. Utställningen kom till ur projektet ”Do It Yourself (DIY) – Hantverksaktivism” som riktade sig till unga mellan 16 och 25 år och drevs i Sörmland 2010-2012. Projektet var ett samarbete mellan Sörmlands museum, Hemslöjdsföreningen Sörmland och unga människor med anknytning till Sörmland.

Ett tjugotal unga personer fick genom workshops och diskussioner ge sin syn på frågor om hållbar utveckling, kreativt skapande och konsumism i ord och genom egentillverkade föremål. Deltagarna fick svara på hur de ser på slöjd, hantverk och hållbarhet och  varför unga personer väljer att skapa själva när allt går att köpa och vad som är speciellt med att slöjda i en storstad.

Utställningen visades på Stockholms läns museum 2013

close-icon