Till innehållet

Upptäck runstenar i AR

Appen Upptäck historien togs fram förra året för att lyfta berättelser och historiska platser i Stockholms län. Nu har det blivit dags för ett AR-spår. Genom Augmented Reality-teknik kan användaren interagera och skanna av runstenar i länet. Länsmuseet är sedan 2018 ett digitalt museum och vidareutvecklar löpande olika digitala produkter för att tillgängliggöra länets kulturarv på ett roligare och smartare sätt.

Kan användas i klassrummet

AR-funktionen ska i första hand användas på plats och triggas av att mobilkameran känner igen mönster på runstenen. Stenarna skannas och texten översätts därefter i två steg. Först till fornnordiska och sedan till svenska. Guiden kan även användas i klassrummet och klarar av att tolka tvådimensionella fotografier. Appen innehåller olika geografiska punkter som är kopplade till runstenarna.

Unikt pilotprojekt

Pilotprojektet är unikt. Andra museer har använt AR-teknik tidigare, men inte på detta speciella sätt med översättningsfunktion. Stockholms läns museum hoppas att appen kan utvecklas vidare och att fler kommuner vill delta, så att innehållet i appen kan utökas vilket ger fler möjligheter att ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Lite fakta om runstenarna i Haninge: Haninge kommun har trettiotvå dokumenterade runristningar. Fem ristningar blev dokumenterade tidigt, men de finns tyvärr inte längre bevarade. Samtliga stenar är från 1000-talet och de flesta är dekorerade med ett kors eller en kristen bön. Runstenar restes i Mälardalen under slutet av vikingatiden ofta som en markering av den nya kristna tron och Stockholms län har omkring 800 runstenar från denna tid. Runstenarna i Haninge berättar mest om släktbanden mellan olika personer och placerades ofta på gränsen mellan gårdar. De kunde också placeras längs vägar och farleder.

close-icon