Till innehållet

Visning av Sättra kvarn

Plats: Samling vid Väderkvarnsvägen, Norrtälje

Sättra by, nära Lohärads kyrka i Norrtälje kommun, har Stockholms läns enda bevarade skenkvarn med maskineri. Åren 2012–2017 genomfördes en etappvis upprustning. Med anledning av genomförda arbeten återinvigs kvarnen söndagen den 21 oktober, samling klockan 13:00. Kvarnen presenteras närmare av entreprenören Ola Lundqvist, Bygg- och kulturteknik, och bebyggelseantikvarie Rolf Hammarskiöld på Stockholms läns museum.

Fri entré!

close-icon