Till innehållet

Visning av gamla drängstugan, hönshuset, vid Löttinge gård

Plats: Samling vid Löttingevägen 26 i Täby

På Löttinge gård, söder om Täby kyrkby, finns det så kallade hönshuset, som uppfördes som en drängstuga, uthus någon gång under 1700-talet sista decennier. Mest känt är huset för sin nordvästra kammare med väggmålningar i rokokostil, förmodligen från gårdens gamla huvudbyggnad som revs på 1820-talet. Under senare tid har huset fyllt flera andra funktioner, bland annat som bagarstuga och statarlänga.

Foto: Rolf Hammarskiöld

Under 2017–2018 reparerades byggnadens timmerstomme, tak och fasader i och med markarbeten. Mer information om husets och gårdens historia, samt upprustning berättas vid visningen.

Visningen är ett samarrangemang mellan Stockholms läns museum och Täby hembygdsförening.

close-icon