Till innehållet

Vikby – en vikingatida port till omvärlden

Plats: Stockholms läns museums Facebooksida: https://fb.me/e/LuuqI82E

Välkommen till en digital föreläsning med arkeologen Lars Andersson från Uppdrag arkeologi. Han kommer främst att prata om de arkeologiska undersökningarna i Viggbyholm i Täby. Under år 2020 har bland annat en gård från folkvandringstid till tidig medeltid varit i fokus. Gården är förmodligen identisk med det försvunna Vikby. Läget vid Saltsjön har sannolikt haft betydelse inte bara för invånarna som bodde där, utan för hela omlandet. Likt en angöringsplats och port ut mot världen.

Via  Stockholms läns museums Facebook: https://fb.me/e/LuuqI82E

Föreläsningen är kostnadsfri!

close-icon