Till innehållet

Utbildning i slöjdhandledning (digitalt)

Om att dela kunskap så att alla kan lyckas

Det här är en slöjdhandledarutbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd. 

Utbildningen passar både dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper till unga och vuxna på ett inspirerande, inkluderande och säkert sätt. Det går även bra att starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7 – 12 år efter genomförd utbildning. 

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra. 
När man slöjdar kan man skada sig och därför ingår också en bra slöjdolycksfallsutbildning. 

Under handledarutbildningen får du träffa inspirerande slöjdare och föreläsare som tillsammans med länshemslöjdskonsulenterna berättar och visar utifrån sin egen expertis. Under utbildningen blandar vi praktiskt arbete i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat: 

* Mångfald, delaktighet och tillgänglighet 
* Slöjdmaterial, -metodik och hållbarhet 
* Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik 
* Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt 
* Praktiska slöjdövningar

I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul. 

Kurslängd:  64 studietimmar 
Pris: 5 350 kr, faktureras vid kursstart
I deltagaravgiften ingår:  Kaffe/te, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, dokumentation, föreläsningar, entréavgifter och personlig coachning
Tid: Åtta måndagar kl 09:30 – 16:30, udda veckor med start den 24 augusti och avslutning den 30 november 2020 
Plats: Utbildningen kommer i huvudsak att vara förlagd till Etnografiska museet men också till andra platser i Stockholm med omnejd. Bland annat olika museer och föreningar. Med tanke på rådande pandemi kommer vi att träffas utomhus och via länk samt i mindre grupper inomhus. 
Föreläsare och handledare: Länshemslöjdskonsulenterna hos Slöjd Sthlm samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.  
Förkunskaper: För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara intresserad av att dela med dig av dina slöjdkunskaper
Intyg: Erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen och mot uppvisande av utdrag ur belastningsregistret*.
Kallelse: Inför kursstart kommer en kallelse med information om var vi träffas och vad du behöver ha med dig. 

*)Eftersom utbildningen syftar till att du också skall kunna slöjda tillsammans med barn vill vi att du visar ett utdrag ur belastningsregistret för att få ett intyg efter genomförd utbildning.  

Utbildningen sker i samarbete mellan Slöjd Stockholm, Etnografiska museet och andra kulturinstitutioner och föreningar i Stockholm.  

 

close-icon