Till innehållet

Ung slöjd- digital träff

Ung slöjd- för dig upp till 25 år.

Under hösten har vi träffats i Slöjdstugan på Fredhäll. Nu när FHM har skärpt restriktionerna så flyttar vi in på nätet istället.

Ta fram ditt slöjdprojekt och koppla upp dig. Vi ses, pratar och slöjdar ihop. Behöver du hjälp så gör vi vårt bästa för att komma med tips.

Vi träffas på Teams. På denna länk: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkYzdmZGEtNzA2Yy00YmMwLWE0NGEtNmJiOTc4ZGE5YzE4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%228b562893-f7be-409c-a5dc-7158199115bc%22%2C%22Oid%22%3A%2225f4b6f8-8223-477b-9d9a-c6d02fe93812%22%7D

Det är drop in.
Kom när du vill- gå då du behöver!

Vi ses!

close-icon