Till innehållet

Suzanne Lindhagen pratar om Anna Lindhagen

Plats: https://fb.me/e/1DrHD3z0L

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. I och med detta fick även kvinnor möjlighet att rösta i Sverige. För att fira detta bjuder Stockholms läns museum in till en miniföreläsningsserie “100 år med rösträtt”. Denna gång fokuserar vi på Anna Lindhagen

Suzanne Lindhagen
Den tredje föreläsaren är Susanne Lindhagen. Hon är författare och före detta byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. Har skrivit många böcker om länets bebyggelse. Hon har fått frågan om hon är släkt med Anna Lindhagen fler än en gång. Svaret är ja. Anna var Suzannes farfars kusin.

Anna Lindhagen 1870–1941
Anna Lindhagen var också engagerad i striden för kvinnlig rösträtt. Hennes bror Carl var känd som en av kvinnorörelsens mest aktiva sympatisörer i riksdagen. Våren 1902, då ett förslag om kvinnlig rösträtt hade förkastats i riksdagen, var hon en av dem som kallade till möten för bildandet av en rösträttsförening, vilket skulle komma att bli Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.

Länken till Stockholms läns museums Facebook: https://fb.me/e/1DrHD3z0L

close-icon