Sök
Till innehållet

Folk och kultur i Eskilstuna 6-9 februari

Plats: Munktellstaden, Eskilstuna

För andra året i rad medverkar Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm på Folk och Kultur som är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Vi kommer att medverka med tre programpunkter den 8 februari:

DREJSHOW 12.00-12.15
Sörmlands museum och Slöjd Stockholm

När krukmakare Anna Lindell sätter sig vid drejskivan med 5 kilo lera kan det bli högt, brett, tunt och framförallt stort. Tillsammans med improvisationsmusikern Anton Blomgren och hans kontrabas bjuder de på en drejshow som inte ska missas.

PLATSVERKSTAN 13.00-14.00
Berättelser från Barkarby och Flemingsberg

Presentation av projektet Platsverkstan som museet drivit sedan 2016 med syfte att undersöka och dokumentera de platser som lyfts fram som regionala kärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Under 2018 har vi arbetat med Barkarby i Järfälla och i Flemingsberg i Huddinge genom att föra dialog med invånarna och förmedla den inhämtade kunskapen digitalt för att på så sätt bidra till att stärka/skapa en identitet.

PLATS FÖR SLÖJD! 14.30-15.30
Slöjd
Stockholm
Det behöves en ny publik plattform för att stärka slöjden som kulturområde. Med ett ambulerande residensprogram i samarbete med lokala och regionala samarbetspartner och en publik verksamhet med presentationer, samtal och möten vill vi undersöka, lyfta fram, belysa och diskutera slöjden, dess roll och relevans i vår samtid. Vad är egentligen slöjd idag och vad gör den? Vem utövar och tar del av slöjden? Var och i vilka sammanhang kan slöjden verka? Vilka platser behövs för att synliggöra, diskutera och sprida denna praktik?

Se hela programmet för Folk och kultur>

 

close-icon