Till innehållet

Stockholms läns museum medverkar i firandet av Haninge kulturhus 20 år

Plats: Kulturhuset i Haninge, foajéscenen

Torsdagen den 15 december kl 18.00–19.00 finns Stockholms läns museum på plats i Haninge kulturhus för att fira 20-års jubileet. Som en del av kvällens jazzcafé presenterar vi kl 18.30 den digitala utställningen Haninge stories. Utställningen består av berättelser, bilder, konst, historia och framtidsblickar från Brandbergen, Vega och Handen. Plats: Kulturhuset, foajéscenen

Materialet till utställningen har tagits fram i projektet Platsverkstan som pågått i Haninge under 2022. I projektet fokuserar museet på de så kallade regionala stadskärnorna som är utpekade i RUFS2050. Det är ett planeringsdokument med en övergripande planering för hela Stockholmsregionen som tar sikte mot år 2050. I planen pekas åtta särskilt viktiga platser ut som regionala stadskärnor, och en av dem är Haninge.

På Haninge kommuns webbplats kan du läsa mer om firandet som börjar den 9 december och pågår en hel vecka. 

Jubileumsveckan deluxe – Haninge kulturhus fyller 20 år! – Haninge Kommun

Utställningen Haninge stories finns här på vår webbplats.

Haninge stories | Stockholms läns museum 

close-icon