Till innehållet

Spektra av kulturmiljöer

Plats: Alfred Nobels allé 7, samling utanför huvudentrén till Södertörns högskola

En berättelse om Flemingsbergs historia, sett från dess kulturmiljöer

En aktivitet inom kulturarvsdagen 

När man pratar om Flemingsberg så tänker många på Karolinska sjukhuset, Södertörns Högskola eller de omtalade miljonprogramslägenheterna med de färggranna fasaderna. Få personer känner till den varierade kulturhistoria som gömmer sig mellan husen i Flemingsberg.

Vi vill under kulturarvsdagarna berätta mer om Flemingsbergs kulturmiljöer med utgångspunkt från byggnadsminnen, bilder och fornlämningar. Vi kommer tillsammans att vandra genom Flemingsbergs centrum och utkanter för att stanna till vid flera intressanta platser och miljöer.

Detta evenemang är del av Stockholms läns museums satsningar på att lyfta fram den rika och skiftande kulturmiljön som finns inom Stockholms län, men som sällan uppmärksammas när vi pratar om vår historia.

Kontaktperson: Daniel Sahlén, 076-526 94 54, daniel.sahlen@stockholmslansmuseum.se

close-icon