Till innehållet

Slöjdhandledar-utbildning

Plats: Stockholm

Om att dela kunskap så att alla kan lyckas.

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd.

Utbildningen passar dig som vill starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7 – 12 år eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper till unga och vuxna på ett inspirerande och säkert sätt.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar också kunskap med varandra.

Utbildningen leds av länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm som förstärks av inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar, visar och handleder utifrån sin egen expertis. Vi blandar praktiskt arbete i olika material och slöjdtekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

Foto: Slöjd Stockholm

* Slöjdmaterial, -metodik och hållbarhet
* Ledarskap, likabehandling och gruppdynamik
* Handlingsburen kunskap och hur man förmedlar den på ett traderande sätt
* Mångfald, delaktighet och tillgänglighet
* Praktiska slöjdövningar

Dessutom ingår en halv dag med barnolycksfallsutbildning.

I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.

Föreläsare och handledare är länshemslöjdskonsulenterna hos Slöjd Stockholm samt en rad engagerade och kunniga slöjdare, föreläsare och experter.

Plats: Utbildningen kommer att vara förlagd till olika lokaler i Stockholm med omnejd. Bland annat, Nordiska museet, Historiska museet, Etnografiska museet och Stockholms läns hemslöjdsförening.

Kurslängd: 64 studietimmar fördelade på åtta måndagar under hösten 2019.

Datum: Var annan måndag kl 09:30 – 16:30 med start den 23 september (till 16 december) och avslutning den 13 januari 2020. OBS! Nytt startdatum!

Förkunskaper: För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara genuint intresserad av att låta dina slöjdkunskaper komma andra till godo.

I deltagaravgiften ingår: Kaffe, slöjdmaterial, lån av verktyg och redskap, loggbok, kopiering, föreläsningar, inträden, guidade visningar och personlig coachning.

Intyg erhålles vid minst 75 % närvaro under utbildningen.

Du behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att delta i utbildningen.

Utbildningen sker som ett samarbete mellan Slöjd Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, Statens Historiska museer, Nordiska Museet, Världskulturmuseerna Etnografiska och Stockholms läns hemslöjdsförening.

 

close-icon