Till innehållet

Lansering av Platsen utanför

Den digitala utställningen Platsen utanför använder fyra säregna ekon från tiden för att rikta en strålkastare mot det moderna samhällets framväxt. Det handlar om Ågesta kraftverk, Platser som både hör hemma mitt i vår gemensamma historia samtidigt som deras tillvaro där är obekväm, mångbottnad och ganska stökig. Det handlar om fyra olika platser, Beckomberga sjukhus, civilförsvarsanläggningen Elefanten, rysslägret i Lissma och atomreaktorn i Ågesta atomkärnverk i Huddinge. 

Att skriva historia är aldrig enkelt. De platser som ingår i den här utställningen ställer stora krav på vår förmåga att förstå och skriva historisk komplexitet och heterogenitet. De rymmer på samma gång konflikter, myter, vardaglighet, brutalitet, makt, maktlöshet, ideologiska strider, rädsla, storpolitik och mänskliga olikheter. Och beroende på vem som berättar om dem förändras också den bild av historien som vi frammanar.

Platsen utanför är en digitalt född utställning.

close-icon