Till innehållet

Arkeologiskt seminarium: Hur vet vi det vi vet?

Plats: Medeltidsmuseet, Strömparterren 3

Föremål från arkeologiska utgrävningar fångar ofta ett stort intresse och väcker många frågor. Hur gammal är platsen? Vad kan vi säga om den som är begravd? Hur tillverkades det och var kommer det ifrån? Arkeologiska fynd är viktiga för att förstå något om fornlämningen som har undersökts och något om livet under förhistoriska perioder.

Man kan få intrycket av att arkeologer bara genom att ta upp föremålen ur jorden kan besvara alla möjliga och omöjliga frågor. I verkligheten är fyndet av föremål vid en utgrävning bara början på en lång resa. Under resans gång kommer föremålen att tvättas, undersökas och analyseras flera gånger innan svar kan ges och föremålen hamnar på ett museum.

Vid det här arkeologiska seminariet, ett samarrangemang mellan Stockholms läns museum och Medeltidsmuseet, lyfter vi tre olika arkeologiska material och lär oss om hur arkeologer undersöker och analyserar dessa för att besvara olika frågor.

Föreläsningar

Hur vet vi det vi vet – om keramik?
Ole Stilborg, SKEA Stilborg Keramikanalys

Hur vet vi det vi vet – om metaller?
Lena Grandin, Arkeologerna, SHM

Hur vet vi det vi vet – om osteologi?
Anna Kjellström, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

I samarbete med Medeltidsmuseet

close-icon