Till innehållet

Hönshuset vid Löttinge gård

Plats: Samling vid Löttingevägen 26 i Täby

På Löttinge gård, söder om Täby kyrkby, finns ”Hönshuset”, uppfört som bostadshus någon gång under 1700-talet sista decennier. Sedan dess har huset fyllt många andra funktioner. Huset har en paradsängkammare med kakelugn och väggmålningar bevarad från äldre tid. Under 2017–2018 reparerades timmerstomme, tak och fasader, följt av markarbeten.

Mer om byggnadens historia och genomförd upprustning berättas vid vår spännande visning som är ett samarrangemang mellan Stockholms läns museum och Täby hembygdsförening.

Fri entré!

close-icon