Till innehållet

Bygg en täljhäst

Plats: Slöjd STHLM c/o Ungzon Flemingsberg

Under ledning av Ramon Persson, en av landets skickligaste slöjdare, bygger du en egen täljhäst. Modellen på täljhäst är ganska kort med tre eller fyra ben beroende på tänkt användning. Det mesta av arbetet sker med handverktyg och materialet är förberett för att minska behovet av maskiner. Moment som ingår: Tillkapning av bitar med såg, borrning med navare, borrsväng och/eller borrmaskin, täljning eller rundhyvling och sågning av tappar, huggning av öppningar och tapphål med stämjärn, hyvling av ytor och faser med putshyvel och stöthyvel. Täljhästen monteras med träpluggar och/eller skruv.

Täljhästen är ett gammalt beprövat och mycket användbart hjälpmedel för den som slöjdar själv, nu har du chansen att bygga en egen!

Mer information om Ramon finns på hans hemsida www.ramonpersson.se. Vill du veta mer om täljhästar pröva att googla “täljhäst” eller “shaving horse”.

Lärare: Ramon Persson

Kurslängd: 20 studietimmar

Tider: Fredag kl 17 – 21, lördag och söndag kl 9 – 16

Material: Material till en egen täljhäst ingår i deltagaravgiften.

Nivå: Du bör vara bekant med handverktygen och ha provat att snickra tidigare.

Kursen är ett samarbete mellan Slöjd Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

close-icon