Eva Lange

Eva Lange är född 1935 i Stockholm där hon arbetar och bor. Mellan 1959- 1964 gick hon på Konstfack och Konsthögskolan. Hon är skulptör och jobbar med former som tycks vara organiska och påminner om naturen, men är på gränsen till det abstrakta. Hennes offentliga verk finns på över tjugo platser i Sverige. Eva Lange är representerad på Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm.

Så här sa konstkritikern och författaren Olle Granath, tidigare chef för Nationalmuseum, om hennes konst:

“Hon skapar former som ger upphov till spännande glidningar i betraktarens varseblivning av dem. Man tycker sig se ett kärl, en växtdel eller ett organ för att till sist acceptera att det man iakttar är en skulptural form som, materialet till trots, tycks ha både andning och puls.”

Konstverk:
Hjärtat

close-icon