Företag inom byggnadsvård

Skansen byggnadsvård

Föreläsningar, kurser, receptsamling och försäljning av byggnadsvårdsmaterial och litteratur.
www.skansen.se/sv/hantverk-slöjd      

Gysinge centrum för byggnadsvård

Säljer och tar fram reservdelar till gamla hus, utställningar samt konsultverksamhet. Försäljning både via butik och webborder. Har en bra katalog som även innefattar råd och recept.
www.gysinge.com

Nacka Byggnadsvård AB

Säljer byggnadsvårdsprodukter och erbjuder byggnadsvårdsrådgivning, renovering av badkar, vedspisar, kaminer med mera.
www.nackabyggnadsvard.se 

Kulturhantverkarna Färg

En annorlunda färgfabrik, som är helt specialiserad på traditionella linoljebaserade färgprodukter.
www.kulturhantverkarna.se 

Byggfabriken

Säljer byggnadsvårds- och inredningsdetaljer för dig som renoverar, restaurerar eller bygger nytt i äldre stil. Utför även byggnadsvårdsarbeten.
www.byggfabriken.com

Allbäck Linoljeprodukter         

Har specialiserat sig på utveckling av metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster och dörrar. Försäljning av linoljebaserade produkter.
www.linoljeprodukter.se          

Byggigen

En stor databaserad marknadsplats för begagnat byggmaterial.
www.byggigen.se

Byggnadsvård Nääs

Ett kunskapscentrum för byggnadsvård som fungerar som en resurs för både allmänhet och professionella yrkesutövare när det gäller frågor om traditionella byggnadsmaterial och byggmetoder.
www.slojdochbyggnadsvard.se  

Qversarums byggnadsvård AB

Försäljning av byggnadsvårdsprodukter samt äldre och nytillverkade reservdelar till gamla hus. 
www.qvesarum.se 

Ovolin Färg & Byggnadsvård

Butik samt webbshop med försäljning av byggnadsvårdsprodukter. Tillverkar äggoljetempera samt bryter linoljefärg med traditionella pigment. 
www.ovolin.se

ABC Färgekonomi 

Erbjuder utöver moderna produkter även olika pigment och möbelrenoveringsprodukter, traditionella målningsverktyg såsom takjuteväv, spännpapp, temperafärger, äkta linoljefärger, kvalitetspenslar och facklitteratur.
www.abcfargekonomi.se 

ECS-Teknik AB 

Grundat 1986, säte på Dalsberga Gård i Dalarna. Medverkade till framtagandet av Kalkfärg 90, kalkfärgslikare. Inriktning på utveckling av material och metod för byggnadsvård samt underhåll av befintliga byggnadsverk.
www.ecs-teknik.se 

Webbplatser/bloggar      

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening vars mål är att verka för byggnadsvårdens utveckling i människans och samhällets tjänst. Föreningen arbetar med byggnadsvårds- och kulturmiljöfrågor. 
www.byggnadsvard.se 

Nätverk för hantverkare och konsulter 

Fibor

Nationell branschorganisation för byggnadsvårdsföretag. Här finns konsulter och entreprenörer med dokumenterad kompetens inom byggnadsvård.
www.fibor.org 

Byggnadsvårdsföretagen 

Nationell branschorganisation för specialister på kulturhistoriska byggnader och byggnadsvård.  

Ett samarbete mellan tio regionala företagsnätverk, med omkring 225 företag med stor geografisk och kompetensmässig spridning.
www.byggnadsvardsforetagen.se 

 

close-icon