Till innehållet

Mögel, alger och röta

Mögel förekommer inte bara på plasttapeter och i dåligt ventilerade badrum. På senare tid har det även blivit vanligt på träpaneler utomhus och även på staket och utvändiga räcken. Beläggningen kan vara grå, svart eller grönaktig. Det rör sig om mögelsvampar, alger eller blånadssvampar. Mögelsvamparna – ofta svartmögel – växer ytligt utanpå färgen, blånadssvamparna kan vara insektsburna och växer då på djupet och oftast på omålat virke (stockblånad), men den kan också vara ytlig, luftburen. Grönalgerna får sin färg från klorofyll och är den gröna beväxning som ibland syns nedtill på en fasad. Varken svartmöglet, grönalger eller blånadssvampen är direkt skadliga för virket. Däremot ger de en indikation på en hög fuktighetskvot som i sin tur kan orsaka angrepp av farligare mikroorganismer eller rötsvampar. 

Mögelsvampar och alger söker sig vanligen till fuktiga lägen, gärna mot norr. Eftersom denna typ av organismer är ett relativt nytt fenomen, sätts de ofta i samband med pågående klimatförändringar. Men det finns en mer direkt orsak till att mögelangreppen ökar och det är att färgerna inte är lika giftiga som tidigare. Pigment som exempelvis blyvitt och blymönja har helt ersatts av mer miljövänliga alternativ. 

Mögel och alger tvättas bort med såpa eller diskmedel och skurborste, men det finns också miljömärkta alg- och mögeltvättmedel som är mycket effektiva. Undvik mindre miljövänliga metoder som pensling med Boracol, vilket i motsats till vad som lovas inte förhindrar ny algbeväxning. Skölj noga efteråt med vatten. 

Röta 

Fukt samlas ofta i byggnadstekniskt komplicerade lägen och utvecklas så småningom till att bli röta. Var därför extra noga när du skarvar olika byggnadsdelar. Tänk på hur vattnet naturligt vill rinna och led det gärna bort från husets känsliga delar. Rötskadat virke ska tas bort. Även om rötan avstannat och det skadade virket är torrt skall det helst avlägsnas. Annars riskerar det att dra till sig skadedjur. Det finns olika medel för att stoppa röta, men då måste träet vara uttorkat. Tjära, linolja och terpentin ger ett bra skydd. Tjäran är giftig och linoljan mättar träet och hindrar vatten från att tränga in. Det finns även moderna rötskyddsmedel - inte alltid miljövänliga – som exempelvis träskyddsolja. Träskyddsoljan brukar innehålla en blandning av olika oljor och röthämmande gifter samt även en stor del lösningsmedel. Träoljan bör främst ses som ett ytskydd, eftersom inträngningsförmågan inte är speciellt bra.   

 

close-icon