Till innehållet

Framför och under en kakelugn

Kakelugnen måste enligt regelverket vara försedd med ett eldstadsplan, en fast häll eller plåt direkt framför ugnen som gnistskydd. Eldstadsplanet bör gå ut en meter från eldstadens bakvägg. Vanligast förr i tiden var en golvhäll av kalksten. 

En kakelugn är mycket tung, så under en kakelugn måste det också finnas en förstärkt golvyta, ett bärande fundament, för kakelugnen att stå på. Står kakelugnen i bottenvåningen går den ner i grunden till fast mark, ofta till ett gjutet eller murat fundament. Står den i en övervåning står den troligen på utkragande mur, eller på en gjuten yta. En kakelugn kan väga flera ton, och regelverket säger att alla eldstäder som väger över 400 kilo tillsammans med sin skorsten måste ha ett bärande fundament under sin tyngd. 

 

close-icon