Till innehållet

Eldstäder

Att behålla järnspisar, bakugnar och andra värmekällor bevarar också rummens uttryck och historia. Under de senaste åren har också kakelugnar åter blivit moderna. De rivs vanligen inte bort utan renoveras och sätts om. Komplettering av borttagna kakelugnar är inte ovanligt. Kakelugnsmakare har ofta gamla kakelugnar till försäljning. Tänk på att köpa en kakelugn med ett utseende som passar huset.

close-icon