Till innehållet

Tapeter sekelskiftet 1900

Kring sekelskiftet började en ny stil- och smakriktning göra sig gällande. Kulturpersoner propagerade för ljus och luft i hemmen, där bland annat Ellen Key kom med ett radikalt förslag där hon rekommenderade heminredare att köpa de billigaste tapeterna och sätta dem med mönstret in mot väggen, med den ljusa baksidan utåt. På så sätt skulle en ljus och harmonisk miljö skapas. Det var dock inte många som var mogna för en sådan lösning, men tapeternas färger blev överlag nu ljusare. 

Den stora Hemutställningen på Liljevalchs konsthall anordnades 1917. Till utställningen hörde kompletta rum, som var inredda av tidens unga arkitekter. Väggarna hade tapeter som tryckts upp inför utställningen, ritade av bland annat Uno Åhrén, Carl Malmsten och Alf Munthe. Mönstren hade enkla blom- och rankmotiv med tydlig inspiration av svenskt 1700-tal. Flera mönster tog till exempel upp rokokons diagonalrutor med inströdda blommor. 

close-icon