Till innehållet

Tapeter 1700-tal, rokoko och gustaviansk tid

Det är oklart när övergången från stofttapeter till papperstapeter skedde. Men troligtvis var detta vid mitten av 1700-talet. Dessa tapeter var tryckta i en färg och där mönstret sedan kolorerades efteråt för hand. Från det tidiga 1700-talet finns flera tapeter och tapetrester bevarade, på flera platser i Sverige, men det är först efter 1700-talets mitt som papperstapeter når spridning över landet. Det första kända privilegiet för en svensk tapetfabrik utfärdades 1730 av Johan Fr. Bader i Stockholm.

Ett vanligt mönster på tapeterna från 1700-talets mitt är stora diagonala rutor med ett ornament i skärningspunkten. De är ofta utförda i en blandteknik av handmålning och tryck eller schablon på en limfärgsmålad botten. Mot slutet av 1700-talet blir randiga tapeter med blomslingor mycket vanliga, nära efterbildande samtida vävda eller tryckta tyger. Särskilt i mer färgrika mönster kompletterades tapettrycket med detaljer målade för hand. En hel provkarta på 1700-talstapeter kan ses i Drottningholms slottsmiljö. Såväl slottet som byggnaderna runt omkring hade rum med målade eller tryckta papperstapeter. 

close-icon