Till innehållet

Fodersocklar

Där dörrfoder och golvlist möts utfördes fram till 1920-talet nästan alltid en fodersockel, även kallad skursockel. Fodersockeln förlängde diagonalen av dörrfodret, ner till golvet. Dörrfodret stod på fodersockeln som mestadels var slät med en fasad kant. Fodersockeln var vanligen av samma höjd eller något högre än golvlisten. Vid skador behövde bara fodersockeln bytas ut istället för att hela golvlisten eller dörrfodret behövde bytas ut.

Fodersockeln är en viktig detalj för helheten. Studera fodersocklarnas profiler och utseende innan du låter tillverka nya, och tillverka gärna efter originalen. 

close-icon