Till innehållet

Tätning och isolering

Timmerstockar är i sig isolerande och kan magasinera värme. Genom sin tyngd pressas stockarna samman och stommen blir tätare. Genom att stockarna är urskålade på undersidan och anliggningsytorna därmed små blir trycket på stockarna högt, vilket ger en god täthet. Det är ofta en onödig kostnad att tilläggsisolera en timmerstomme.

Det halvmånformade urtaget på stockens undersida gav plats för ett tätningsmaterial. Där tätades med väggmossa (PleuroziumSchreberi) eller husmossa (HylocominumSplendens). Mossan skulle vara fuktig men inte genomblöt.

Tätning kunde också göras med lindrev eller jute. Lindrevning var vanligt i trakter där man odlade mycket lin, som i Hälsingland. Till drev användes lin av sämre kvalitet. Alla såt och fogar fylldes med drev.Drevades från utsidan användes tjärdrev.

Drevning kallas också för diktning (jfr ”dikt an” tätt emot). Diktningen kunde ibland utföras av en speciell yrkeskår ”diktare”. Med hjälp av diktjärn och klubba drev de in tätningsmaterialet från utsidan och insidan. Om det var riktigt gjort sades det att huset skulle bli 4–5 cm högre. 

Invändig isolering

Lerklining på väggens insida var också ett sätt att isolera huset, liksom pappspänning och tapeter. 

Tätning med husmossa mellan stockarna. Foto: Anna Ulfstrand
close-icon