Till innehållet

Monteringsfärdiga hus

I de tidigaste prefabricerade villorna bestod väggelementen av plankkonstruktioner. 
Mot slutet av 1800-talet växte snickeriindustrin snabbt. I Småland växte många snickerifabriker fram där dörrar, fönster och andra byggnadsdetaljer framställdes. Snart producerades färdiga trähus som i stort sett bestod av förkapat virke och en ritning. 

Ytterväggarna bestod vanligen av en plankvägg eller en stolpvägg. Vid Fogelfors bruk utvecklades på 1920-talet ett byggnadssystem som kallades Idealsystemet, där ytterväggselementen utfördes som våningshöga 0,7 eller 1,4 meter breda ”luckor”.

I konstruktionen Stabil” från 1944 bestod de 85 centimeter breda ytterväggsblocken av två lag 2 tums plank med en mellanliggande utsalning på 1 tum. Vid uppförandet kompletterades de med ytterpanel och på insidan kläddes de med träfiberplattor.

Många husföretag växte upp i Småland. Där fanns redan vid sekelskiftet 1900 en omfattande snickeriindustri där man tillverkade fönster, dörrar med mera. 

close-icon