Till innehållet

Fönstrets delar

Ett fönster är sammansatt av olika delar. Huvuddelarna är karmen som sitter fast i väggen och bågarna som är hängda i karmen. Det är fönstrets indelning med poster, spröjsar och profilernas utformning som enklast berättar för oss om fönstrets ålder. Även fönsterbeslag och fönsterfoder kan vara till hjälp vid datering. 

En båge med glas kallas för en luft. Spröjsarna indelar lufterna i rutor. Lufterna avgränsas av tvär- och mittposter. 

Äldre fönsterbågar är sammanfogade i hörnen med pluggar av trä. Lim användes inte och fönsterbågen fick sin stabilitet genom det fastkittade fönsterglaset samt hörnbeslagen. 

Äldre fönster har utåtgående bågar och löstagbara inåtgående innanfönster som sätts in under vinterhalvåret. Mossa eller vadd lades mellan bågarna, och springorna mot karmen täcktes med klisterremsor för att minska drag. Senare kopplades bågarna ihop till kopplade bågar. 

close-icon