Till innehållet

Stilutveckling – 1960-tal

Uppmärksamheten riktades i hög grad mot utlandet och förebilderna hämtades från villabyggandet i USA och Kanada. Enplansvillan i tegel blev oerhört populär. Under perioden byggdes närmare 90 procent av samtliga enfamiljshus i ett plan. Byggnadstakten ökade, tomterna blev mindre och enfamiljshuset anpassades i högre grad än tidigare till högt exploaterade förortsområden. Intresset för gruppbyggda småhus ökade – speciellt i storstadsområden. Villor med en kombination av tegel och träpanel blev stilbildande för hela 1960-talet.

Stålringen, Kallhäll 1960

I början av 1960-talet byggdes ett större villaområde om 140 villor i Kallhäll. Byggfirma var Widmark & Platzer och arkitekt var Lars Henschen. Husen placerades utmed två ringformade gatusystem, Stålringen och Tennringen. Villorna längs Stålringen ficken enkel utformning med spritputsade fasader och branta sadeltak täckta med rött lertegel. Flera villor har med tiden fått ändrat utseende, men den huvudsakliga karaktären finns bevarad.

Lars Henschen har ritat villorna vid Stålringen, med fasader av beige spritputs och rött lertegel påtaken  Foto: Rune Hassner

Ledande arkitekter

Med regeringens satsning på bostäder i flerfamiljshus övergick initiativet vad gäller utvecklingen av småhus under 1960-talet till kataloghusindustrin. Från slutet av perioden producerades villorna mer rationellt än tidigare och nya materialkombinationer prövades. 

Villa från 1960-talets början i Jakobsberg. Området byggdes av Widmark & Platzer AB. Foto: Okänd i Stockholms läns museums arkiv.

 

close-icon