Till innehållet

1960-1970-tal

1960-talets miljonprogram

Efter många decenniers bostadsbrist beslöt riksdagen 1965 att det inom en tioårsperiod skulle uppföras en miljon bostäder i Sverige. Inom ramen för det så kallade miljonprogrammet uppfördes både flerbostadshus och småhus. Under 1960-talet höll sig dock småhusproduktionen i Stockholms förortskommuner kvar på samma nivå som vid slutet av 1950-talet, det vill säga 15 – 25 procent av den totala bostadsproduktionen i ytterområdena. I början av 1970-talet hade kritiken miljonprogrammets storskaliga hyreshus blivit alltmer högljudd. Efterfrågan på småhus ökade. 

Familjen Arvidsson flyttar in i den nybyggda villan i Berghem 1967  Foto: Harry Arvidsson

1960- och 1970-talens kataloghus

1960-talets senare hälft och 1970-talets första hälft blev en genombrottsperiod för villabyggandet i Sverige. Den tilltagande inflationen gjorde det alltmer ekonomiskt fördelaktigt att investera pengar i ett eget boende. Efterfrågan på småhus steg och samtidigt ökade också andelen småhus som uppfördes utan statligt stöd.
En stor del av de villor som byggdes under 1970-talet, utformades på ett sådant sätt att de främst attraherade en köpstark målgrupp. Villabyggandet började också i allt högre grad präglas av olika modeväxlingar. Många valde sin villa bland den uppsjö av kataloghus som fanns på marknaden. Val av hustyp blev under denna tid i allt högre grad ett uttryck för en viss livsstil och för ägarens drömmar och ideal. 

Widmark och Platzer AB bygger grupphusområdet Berghem, Järfälla.Under 1960- och 70-talen uppfördes en stor andel gruppbyggda småhus i form av friliggande villor. Dessa förmedlades i många fall av bostadsstiftelsen Ekkronan. I Berghem byggdes 142 villor av SIAB och Widmark & Platzer AB. Foto: Okänd

1970-talets grupphusbebyggelse

I förortskommunerna satsade man nu på produktion av småhus som det var stor efterfrågan på. En toppnotering nåddes 1978, då hela 67 procent av alla nybyggda bostäder i Storstockholm utgjordes av småhus. Sammanlagt byggdes under 1970-talet cirka 50 000 nya småhus i regionen. Stora sammanhängande markarealer i förortskommunerna exploaterades för så kallad grupphusbebyggelse, med industriellt tillverkade småhus. Antalet hus i dessa områden kan variera stort – alltifrån ett 50-tal till mer än 1000 stycken. 
Bland de större utbyggnaderna av denna typ i länet kan nämnas Salemstaden i Salems kommun, Krusboda i Tyresö kommun och Viksjö i Järfälla kommun.

Villasamhällen med äldre bebyggelse förtätades. Här byggdes enskilda villor och gruppbyggda rad- och kedjehus, men även flerfamiljshus. 

Radhus i Krusboda, Tyresö  Foto: Ingvar Lundkvist

close-icon