Stilutveckling

På 1860–1870-talen förekom i huvudsak tre olika typer av sommarvillor. Den rektangulära villan, Cottagevillan samt Schweizervillan.

Den symmetriska, rektangulära sommarvillan

Den vanligaste typen av sommarvilla i Stockholms skärgård är den rektangulära villan med sexdelad planlösning. Det är genom verandorna och fönstrens utformning som sommarvillorna skiljer sig från villor med samma planlösning inåt landet. 


Planlösningen var vanligen uppbyggd längs en lång axel. I byggnadens mittaxel förlades en öppen veranda i ett eller två plan, ibland med en frontespis ovanför. Ofta byggdes villan även ut bakåt, mot trädgården, så att planen blev korsformig. 

Under 1880-talet blev den rektangulära villan med verandor och frontespiser den i särklass vanligaste villaformen i innerskärgården. Villatypen kunde varieras i sin utformning, allt efter byggherrens ekonomi och behov, men grundtypen är alltid urskiljbar. Oftast uppfördes villorna i ett och ett halvt plan, men ibland var de större och då ofta uppförda som två- eller flerfamiljshus.

Under 1890-talet uppfördes en del mycket stora enfamiljshus i skärgården, till skillnad från tidigare. De stora husen ersatte ibland tidigare, mindre byggnader. Tornbyggnader började förekomma på skärgårdshusen. Byggandet av enfamiljsvillor i skärgården fortsatte under 1900-talets början och den röda stugan med vita knutar under brutet tak blev vanlig. Den traditionella rektangulära villatypen förekom långt in på 1900-talet. 

Traditionell rektangulär villa med utbyggd veranda på Blidö  Foto: Mattias Ek

Cottagevillan

Den engelska cottagestilen slog igenom i Stockholms skärgård runt 1870. Cottagevillan karaktäriseras av en mer oregelbunden eller asymmetrisk planform med genomgångsrum och verandor i vinklarna mellan byggnadsdelarna. Cottagevillorna i skärgården utgör en liten grupp, men de är betydligt fler än Schweizervillorna

Exempel på villa från 1870 med ursprunglig färgsättning. Panel i grön umbra och fönsterkarmar i engelskt rött. Gustafshög, Nacka strand  Foto: Anna Ulfstrand

Schweizervillan

Schweizervillan karaktäriseras av ett stort tungt utkragat tak, öppna verandor, balkonger, omsorgsfullt lagd panel, samt schweizerdekorer, så kallad snickarglädje. Planlösningen var uppbyggd kring en kort axel. I Sverige uppfördes mycket få exempel på en renodlad Schweizervilla. Stilen kom dock att inspirera byggandet och många sommarvillor under 1870- och 80-tal försågs med snickarglädje. 

Sommarvilla uppförd år 1890, Hästholmen   Foto:Mattias Ek

Apelsinvillan, eller Skogshyddan. Sommarvilla i Schweizerstil uppförd 1890. Lidingö  Foto: Anna Ulfstrand

close-icon