Till innehållet

Utedass

Avträdet, hemlighuset eller dasset, namnen är många, byggdes på lämpligt avstånd från  
boningshuset för luktens skull. Ofta var de inbyggda i ladugården eller något uthus eller utförda som utbyggnader till dessa. Dassen förekom också som fristående byggnader men låg gärna i närheten av gödselstacken.  

Dassen var vanligtvis enkla byggnader med pulpettak, men det finns också exempel på rikligt utsmyckade hemlighus. 

Timrat dass, Vira Bruk, Roslags-Kulla   Foto: Mattias Ek

Prästgårdsdasset, Stockholms-Näs hembygdsgård   Foto: Hedvig Bellberg

close-icon