Till innehållet

Områden

I länet finns flera fina koloniträdgårdsområden. Bergshamra koloniträdgårdsområde i Nationalstadsparken i Solna kommun, är ett av länets äldsta och började byggas 1919. Initiativtagare till området var Anna Åbergsson som själv bodde i Bergshamra. Hon hade året innan medverkat till att Odlingssällskapet Stockholms Omnejd bildades, för att underlätta tillgången på odlingsbar mark. Odlingsverksamheten i Bergshamra, liksom på flera andra ställen, startade efter första världskriget som en sorts försörjningsalternativ. Bergshamra planerades med hjälp av arkitekt Einar Rudskog som gestaltade fyra typritningar till faluröda miniatyrtorp om högst 22 kvadratmeter med vita knutar och sniderier. På två år fanns hundra stugor på plats. Under 1950-, 1960- och 1980-talen revs många av lotterna i Bergshamra på grund av breddningen av Bergshamravägen och utbyggnaden av södra Bergshamra.

Bergshamra Kolonistugeområde, som uppfördes på 1930-talet, är ett av Stockholmstraktens äldsta.  Ekvägen 63. Bergshamra koloniförening. Foto: Elisabeth Boogh

close-icon