Till innehållet

Flerbostadshus – förort nära stad

1900-talet har utöver den småskaliga bebyggelsen och egnahemsmodellen till stor del inneburit ett flerbostadshusbyggande i länet och landet. I och i kring de täta storstäderna har denna utveckling varit som mest utbredd, och många av länsinvånarna i Stockholmsregionen bor i lägenhet. Med utbyggnaden av spårnätsbunden kollektivtrafik i länet följde satellitstäder och sedermera miljonprogramsområden. Idag talas det i regionen om utveckling av utpekade regionala stadskärnor. 

close-icon