Till innehållet

Stationssamhällen

Järnvägens introduktion under 1800-talets senare del innebar en revolution inom transport, för både människor och varor. Hållplatserna lokaliserades ofta till obebyggd mark vid sidan av de gamla bygderna. Här uppstod en helt ny typ av samhälle – stationssamhället.

Bebyggelsen var till en början oreglerad. Så småningom bildades så kallade municipalsamhällen med lokal byggnadsordning. Nya hustyper som stationshus, järnvägshotell och godsmagasin uppfördes. Samtidigt växte bostadsområden med egnahemsbebyggelse fram i anslutning till järnvägsstationen.

Hållplatser i länet som etablerades som stationssamhällen är bland annat Rimbo, Norrtälje, som började växa sedan Roslagsbanan invigdes 1885, samt Mölnbo, Södertälje, vid västra stambanan. Dessutom utvecklades många av de tidiga Stockholmsförorterna kring hållplatser utmed järnvägsbanorna. 

close-icon