Till innehållet

Kyrkor och kyrkbyar

De tidigaste kyrkorna byggdes i trä, men började redan under tidig medeltid ersättas av stenkyrkor, oftast uppförda av gråsten, vilka fortfarande står kvar och används. Gråsten var det material som gratis fanns att tillgå i bygden och blev därför det byggnadsmaterial som oftast användes i mälarlandskapens sockenkyrkor. De äldsta stenkyrkorna hade i allmänhet en enkel plan bestående av långhus och smalare, rektangulärt, kor ibland avslutat med absid. Västtorn kunde förekomma. 

Först omkring 1240 kom tegeltekniken att användas i Mälardalen. Dominikanermunkarnas kyrka i Sigtuna, Mariakyrkan, som började byggas vid den tiden, är det äldsta bevarade exemplet på en kyrkobyggnad helt i tegel i denna del av landet.

Kring kyrkan växte det ofta upp ett sockencentrum, en kyrkby, som kunde bestå av prästgård, fattigstuga, sockenstuga, klockarbostad och från andra hälften av 1800-talet även en skola och kanske en handelsbod. 

 

close-icon