Till innehållet

Bebyggelseguide

Det här avsnittet presenterar olika typer av bebyggelse, både i agrara och urbana miljöer. Här berättar vi varför en viss typ av bebyggelse har uppstått på en specifik plats, om förutsättningar och strömningar i tiden. Om vad som karaktäriserar byggnaderna och om deras utveckling, med exempel från Stockholmsregionen.

Bostadsområde i östra Skogås. Foto: Elisabeth Boogh
close-icon