Till innehållet

September

Vatten – husets värsta fiende 

Hösten och så småningom vintern står för dörren och det är dags att lämna sommartorpet. Det sker kanske inte utan visst vemod. För att redan nu förbereda inför nästa sommar och undvika obehagliga överraskning är det dags att ”stänga huset” på rätt sätt. I septembers månadspraktika för byggnadsvårdaren kan du läsa om vad du behöver göra för att slippa frost- och vattenskador. Kom ihåg – fukt och vatten är husets värsta fiende. 

Träd längs en väg
Allé i dimma upp till gården. Foto: Ann-Sofie Nygren

Det är när huset står tomt och utkylt som risken för frost- och vattenskador är som störst. Underhållsvärme är naturligtvis bra för att hålla undan den värsta fukten och så länge huset inte drabbas av elavbrott under värsta kylan. Vatten finns mer eller mindre i luften hela tiden och skapar problem i alla sina former – i gasform som vattenånga, i vätskeform och i fast form som is. I augusti och september märks fukthalten av när skillnaden mellan luft- och marktemperatur ökar och den varma luften kyls av nattetid. Då ser vi fukten i form av dagg och älvdans och när den riktiga kylan kommer, som rimfrost. 

Fuktskada i ett tak
Fuktskada i limfärgsmålat tak. Förstukammaren, Västerängsstugan, Delsbogården Skansen.

Medan luften härbärgerar fukten under sommaren när det är varmt så avsätts fukten när lufttemperaturen sjunker i organiska material. Olika material lagrar olika mycket fukt beroende av mängden porer. Så om huset är kallställt under de kalla årstiderna känner sig fukten hemma och du upptäcker det genom att textilier som mattor, gardiner och kläder med mera blir lite fuktiga. Detsamma gäller husets byggmaterial. Äldre hus i trä eller tegel binder och ger ifrån sig fukt över året och så länge materialen får torka ut är detta inget större problem. 

Fuktskada i ett tak
Ekebyhov. Vattenskada på taket i stora salen. Foto: Mattias Ek

Stora problem uppstår dock huset drabbas av en vattenskada. Då inte bara rinner och flödar vattnet till oanade platser i huset långt från skadestället utan sugs också upp kapillärt av byggnadsmaterialen och byggnadsmaterial kan suga upp stora mängder på kort tid. Tidigt upptäckt är nu A och O för att minimera risken för röta, mögel och hussvamp.  

Vattenskador kostar årligen försäkringsbolagen och husägaren stora pengar och skadorna ökar under vinterhalvåret på grund av ett spännande fysikaliskt fenomen – vatten expanderar när det fryser och vattenskadan är ett faktum om det står vatten kvar i rör, toaletter, radiatorer med mera om vattnet inte har någonstans att ta vägen.  

Så för att försäkra dig om ännu en sommar i torpet och för att ta hand om ditt gamla (eller nyare) hus finns det flera saker du behöver tänka på och göra inför vintern och minusgraderna. 

Fuktskador runt ett fönster
Grönskär. Fuktskador på gamla fyrvaktarbostället. Foto: Alf Nordström

Glöm inte! 

  • Att stänga av huvudkranen och tömma ledningar och vattenbehållare genom att vrida på kranar och spola toaletten 
  • Tömma varmvattenberedare och vattenpumpar, lösgör kopplingar så att eventuellt kvarstående vatten har någonstans att ta vägen 
  • Öppna innerdörrar, skåp och lådor för att inte skapa fuktiga mikroklimat 
  • Ta bort mattor från golven så att dessa inte binder fukt 
  • Röj undan växtlighet från huset 
  • Se över hängrännor och led bort vatten från grunden 

 

 

 

 

 

 

close-icon