Till innehållet

Besöksmål: Syrisk Ortodoxa Kyrkan – S:t Petrus & Paulus

Kommun: Botkyrka

Vid Hallunda trafikplats ligger den syrisk-ortodoxa kyrkan St Petrus & Paulus som är en av Sveriges sex syrisk-ortodoxa kyrkor.

S:t Petrus & Paulus kyrka i Hallunda stod klar 2002. Som arkitekt och byggnadsingenjör anlitades Agne Ideborg som utförde ritningar efter församlingens önskemål. Kyrkan har inspirerats av de äldsta kristna kyrkorna, så kallade österländska kyrkor som bland annat finns i Tur Abdin i nuvarande Turkiet.

Kyrkan är byggd av rött tegel i olika nyanser med långhuset i öst-västlig riktning. Taket är krönt av en guldfärgad kupol och två klocktorn med kupoler. Kyrkorummet är enskeppigt med ett traditionellt utformat kor med tre altare för att tre präster ska kunna vara aktiva samtidigt. Kyrkan har syrisk-arameiska som gudstjänstspråk.

Längst väggarna hänger ett stort antal konstverk med helgonmotiv, målade av svenska syrisk-ortodoxa konstnärer på beställning av donerande församlingsmedlemmar. Inredningen är inköpt från andra länder, framförallt österifrån. I taken hänger ett antal stora ljuskronor i mässing inköpta från Grekland. Bänkinredningen kommer från Turkiet och de röda sammetsdraperierna är handsydda i Indien. I kyrkorummets främre del står sångbord och dopfunt av marmor inköpta från Syrien. Altarna av marmor är utformade av den bulgariske konstnären Christo Kouzmanov.

Lyssna på berättelser om kyrkan
St Petrus och Paulus Stefan och Josef berättar
St Petrus och Paulus Gabriella berättar

Närmaste SL-hållplats: Hallunda

close-icon