Besöksmål: Stockholms stadsmuseum

Kommun: Stockholm

Stockholms stadsmuseum är landets största i sitt slag. Här finns stora samlingar och här pågår alltid en rad olika utställningar.

Stockholms stadsmuseum vid Slussen förvaltar samlingar som omfattar i storleksordningen 300000 föremål, 20000 konstverk, 3 miljoner fotografier plus ett omfattande bibliotek och arkiv. Det är Sveriges största kommunala museum. Till faktarummet är alla välkomna. Här kan du till exempel söka bilder till din artikel, fakta om ditt hus eller material till ditt specialarbete. I museet visas alltid många utställningar av olika slag.

Närmaste SL-hållplats: Slussen

close-icon