Till innehållet

Besöksmål: Rydboholms slott

Kommun: Österåker

Rydboholms slott med anor från medeltiden har under årens lopp bland annat tillhört Vasaätten.

Slottet fick sitt nuvarande utseende på 1700-talet men har byggnadsdetaljer från 1500-talet. Tillsammans med Lindholmen i Vallentuna är Rydboholm en av Gustav Vasas tänkbara födelseplatser. Gustav Vasa ska ha tillbringat mycket av sina unga år här. I Vasatornet finns vad som länge troddes vara hans studiekammare, men undersökningar har visat att tornet byggdes först när Gustav blivit kung och då slottet ägdes av hans systerson Per Brahe. I tornet finns välbevarade väggmålningar från 1500-talet.

Gustav Vasas ek

Av de två ekar som Gustav Vasa enligt traditionen ska ha planterat här står den ena kvar, utmärkt med en minnessten. Kring slottet finns en välbevarad bebyggelse, alléer, åkrar och en stor engelsk park från slutet av 1700-talet. Parken med gräsplaner, grupper av träd, dammar, bäckar och broar innehåller också ett minnestempel, en eremithydda och två obelisker, vilket är höga stenpelare. Några av de bevarade byggnaderna runt slottet är det ståtliga godskontoret och orangeriet, bägge från 1700-talet.

Största sätesgården

Rydboholm var länge den största sätesgården i Stockholmstrakten med över 40 arrendegårdar. Det betyder att bönder fick bo och bruka sätesgårdens torp mot att de hjälpte till när det behövdes och lämnade en del av vad de producerade till sätesgården. Flera av torpen och gårdarna är välbevarade. Det visar hur de stora herrgårdarna satte sin prägel på omgivningarna. Flera gravfält från järnåldern ligger i utkanten av odlingsmarken och kan ha hört till de byar som låg här före slottsepoken.

Namnet Ryd är förhistoriskt och finns omnämnt på en runsten norr om vägen. Från slottet leder en allé upp mot Östra Ryds 1400-talskyrka med väggmålningar av Johannes Iwan. Slottet är privatbostad men visningar av Vasatornet kan bokas sommartid.

Närmaste SL-hållplats: Östra Ryds kyrka

close-icon