Besöksmål: Ormen Långe i Masmo

Kommun: Huddinge

Vår bebyggelseantikvarie Stina Hagelqvist håller en digital visning av Ormen Långe i Masmo, Huddinge kommun, som uppfördes mellan slutet av 1950- och mitten av 1960-talet efter ritningar av arkitekt Andreas Carstens. Huset är cirka 300 meter långt och invigdes 1964. På grund av sin långa, slingrande form kallades byggnaden för Ormen Långe. Film: Lenita Gärde.

close-icon