Till innehållet

Besöksmål: Kulturspår Botkyrka – Norsborg

Kommun: Botkyrka

I norra Botkyrka finns tre kulturspår som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer i Norsborg, Hallunda och Fittja. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna.

Herrgård & gravfält

I slutet av 1700-talet byggdes Norsborgs herrgård av Johan Liljencrantz som var finansminister hos Gustav III och ungefär samtidigt anlades den engelska parken intill. På slingrande vägar kan du promenera bland kullar, tempel och romantiska ruiner. Kullarna i parken är ett gravfält från 700-talet med över tjugo gravar, bland annat Södermanlands näst största gravhög. Några av gravarna är undersökta och i en av gravarna var en man begravd i en dräkt med invävda guld- och silvertrådar.

Vattenverket

Den drygt hundraåriga tegelbyggnaden utgör den västra och äldsta delen av Norsborgs vattenverk, som invigdes 1904 av Oscar II. Det gamla kolförrådet står fortfarande kvar och vittnar om gamla tider då mängder av kol behövdes till driften av ångpannan, som drev de gamla vattenpumparna.

Besöksinformation

Kulturspåren är markerade med blå färg på kartan och det finns informationsskyltar på flera platser längs spåren. Du kan även lyssna på de personliga berättelserna via ljudfilerna eller ladda ner appen från OnSpotStory och leta fram Kulturspår Botkyrka i telefonen.

Närmaste SL-hållplats: Norsborg t-banestation

close-icon