Besöksmål: Dotter

Kommun: Värmdö

Konstnär: Hanna Beling 
Tillkomstår: 2006 
Plats: Kommunhusets entré 

Blickstilla, likt en buddhastaty sitter en skulptur av en flicka i dammen utanför kommunhuset. Hon sitter på knä och ser med stor blick in mot kommunhuset.  


©Hanna Beling/Bildupphovsrätt 2019 Foto Rebecka Walan

Hanna Belings dotter föddes för tidigt och det var osäkert hur det skulle gå, men Tora klarade krisen. Här sitter hon nu rofylld och stark. Flickan och vattendammen är också en symbol för kommunen Värmdö som har en ovanligt ung befolkningsprofil. Närheten till vatten är också ett kännetecken för kommunen.  

Placeringen utanför det hus där politikerna bestämmer och beslutar kommer sig inte av en slump. Inte heller hur flickan är vänd mot entrén. Hur ska de beslut som fattas idag påverka de unga? Och varför går det så långsamt med jämlikheten? Hennes gestalt påminner dagligen alla som går in i kommunhuset att fatta kloka och långsiktiga beslut med dagens unga i åtanke. 

©Hanna Beling/Bildupphovsrätt 2019 Foto Rebecka Walan

 Konstnär: Hanna Beling

close-icon