Barnen i Hallstavik

Under hösten 2009 initierades ett projekt med slöjd för en skolklass i Hallstavik där eleverna fick slöjda med en kontinuitet under 5 år. Eleverna besökte en lantgård ett flertal tillfällen och fick både praktiska och teoretiska kunskaper om traditionella slöjdtekniker, så väl som kunskaper om äldre seder och bruk när det gäller hemslöjd.

Eleverna som gick i årskurs F (6-årsverksamhet) fick fram till årskurs 5 få slöjda med stigande svårighetsgrad. I ett nära samarbete med elevernas lärare sammanlänkades slöjdtillfällena med den då aktuella läroplanen för eleverna.

Syftet med projektet var att se vad det kunde ge eleverna i form av kunskap och förståelse för traditionell hemslöjd, kulturhistoria och vad det kan ha för positiv inverkan på individen. Samarbetsparter i projektet var Hallsta skola, och för utvärdering en extern forskare. Projektet avslutades 2014.

En projektrapport (digital eller tryckt) kan beställas.

close-icon